Plami Naroči storitev
Kriva pot 25A, 1000 Ljubljana

Prednosti ionizacije

lonizacija je fizikalni proces, ki se vedno dogaja v zraku. Molekule se med seboj prerivajo, pri čemer lahko elektroni preskočijo, s tem pa se električni naboj molekule spremeni. Pri našem ionizatorju ...
Prednosti ionizacije

lonizacija je fizikalni proces, ki se vedno dogaja v zraku. Molekule se med seboj prerivajo, pri čemer lahko elektroni preskočijo, s tem pa se električni naboj molekule spremeni. Pri našem ionizatorju smo se za proces čiščenja zraka okoristili s tem principom. Z dražljaji negativno nabitih ionov se lahko pozitivno nabiti ioni, na katere se prijemlje umazanija v zraku, razbremenijo. V prosti naravi se lahko pozitivno nabiti ioni razbremenijo na negativno nabito zemljo. V hiši lahko ionizator pomaga naravi - umazanija pade na tla in zrak je očiščen!

 

lonizacija zraka je rešitev vprašanja čistega ozračja. Zrak je naš najpomembnejši vir življenja in čisto ozračje bistveno za naše zdravje. Zrak v hiši je mnogokrat vprašljiv - zatohel, statičen, in poln majhnih delcev umazanije. S čistilcem zraka se izbojljša kvaliteta zraka v vaši hiši in v poslovnih prostorih. Čistilec zraka odstrani umazanijo iz zraka v prostoru in popravi slabe atmosferske okoliščine.

Čistilec zraka ima ventilator, filter z elektrostatičnim učinkom in AMCOR ekskluzivni ionski generator. Čisti  zrak umazan od različnih načinov onesnaževanja: cigaretnega dima, prahu, kuhinjskih vonjav, peloda, v zraku lebdeče mikroelemente, bakterije, mikrodelce, ki povzročajo alergije.

 

Kako ionizacija čisti zrak v vašem stanovanju in pisarni?

Čiščenje zraka s pomočjo ionizacije je možno, ker se grupe molekul z elementi onesnaževanja nevtralizirajo z negativnimi ioni. Le te aktivira čistilec zraka. Ko so molekule nevtralizirane, padejo v obliki umazanije na
tla. Ionizatorji so posebno učinkoviti pri odstranjevanju majhnih, a nevarnih onesnaževalcev zraka, ki se nahajajo v cigaretnem in cigarnem dimu, v pelodih, sajah in lebdečih mikroelementih, ki so manjši od 0,1 mikrona (za primer naj navedemo primerjavo s človeškim lasom, ki ima premer 30 do 200 mikronov.)

 

EPA - ameriški urad za varstvo okolja - je ugotovil, da so delci umazanije, ki so manjši od 10 mikronov, najnevarnejši za zdravje, ker naravni človeški filter - nos, teh majhnih delcev ne more zadržati. Glede na rizičnost zdravja je USA CDC (ameriška centrala za zdravje in življenski blagor) ugotovila, da so pasivni kadilci ravno tako ogroženi za iste bolezni (bolezni ožilja in pljučni rak ) kot aktivni kadilci.

 

Zakaj je AMCOR čistilec zraka koristen?

Čistilec zraka izboljša kakovost zraka pri vas doma. Proces ionizacije odstrani tako večje delce onesnaženega
zraka kakor tudi tiste, ki so manjši od 0,1 mikrona.

Čistilec zraka obogati zrak z negativnimi ioni in vspostavi nazaj ionsko ravnotežje.

 

Naravno ionsko ravnotežje se giblje med 1000 in 5000 ioni na cm3 kar velja za sveži zunanji zrak. V prostorskem zraku pa je samo še 100 ali še manj ionov na cm3. Če se sedaj v prostorninskem zraku delci onesnaževanja sprimejo z ioni, te kombinirane molekule zaradi elekrostatičnega delovanja padejo na tla in v zraku ostane manj negativnih lonov. To pomanjkanje pa izravna čistilec.

Čistilec zraka lahko dejansko zmanjša število bakterij v prostorskem zraku.

 

Čistilec zraka lahko ljudem, ki trpijo za alergijo ali astmo, v marsičem zmanjša težave. Ker je zrak očiščen delcev onesnaževanja, ki povzročajo astmo in alergijo, je ljudem mnogo lažje.

Čistilec zraka lahko omili težave, ki temeljijo na spremembi vremena (glavoboli, neprijetno počutje, slabost.)

Čistilec zraka omili napetost in stres in pomaga k boljšemu nočnemu počitku.

Čistilec zraka uravnava pretok zraka v bljižni okolici, vitalizira zatohel zrak z dodajanjem negativno nabitih ionov. Slab zrak je največja težava v pisarnah in delavnicah. Zatohel zrak lahko povzroča mnoge težave kot so: brezvolja, nervoza, upadenje sposobnosti koncentracije.

 

Čistilec zraka lahko v gotovih slučajih zmanjša tudi psihični stres, ker se zrak v neposredni bližini vitalizira.

Ion je električno nabita molekula in molekula je lahko pozitivno ali negativno nabita. Negativno nabit ion je v splošnem molekula kisika z dodatnim elektronom. Pozitivno nabit ion tega elektrona nima in je nestabilen.Ti nestabilni ioni se sprimejo z delci onesnaženja. Negativni ioni imajo dodatni elektron, so stabilni in imajo očiščevalni vpliv, ker nevtralizirajo pozitivno nabite ione in tako pade umazanija na tla. Na ta način se zrak očisti in je enak kot zrak v naravi, ob morju ali pa kot ozračje po nevihti.

 

Kriva pot 25a, 1000 Ljubljana

Tel. / Fax: ( 01 ) 831 38 42     GSM: 031 636 398

 

Piškotki in zasebnost